Grønt tankesett

Ved å prosjektere grundig kan man spare miljø på flere måter. I samarbeid med leverandører, arkitekter og underentreprenører gjør vi mange tiltak for å skape et grønnere prosjekt.

Overflatebehandlinger

Våre fabrikker bruker miljøvennlig beis og overflate behandlinger. I samarbeid med Osmo fra Tyskland benyttes naturlige oljer og vokser. Produktene er basert på rene, fornybare planteråvarer.

Produksjon

Vi kjøper kortreist eik som transporteres direkte fra hogstfelt til fabrikk. På fabrikken skjæres tømmeret og blir behandling i et tørkerom. Tørkerommet fyres på rester fra produksjonen, det betyr høy utvinning av råvarene som benyttes.

Tropisk tømmer

Vi holder oss unna tropisk tømmer. Tømmer som teak, mahogni og wengè benyttes ikke i vår produksjon.

Transport

Dessverre transporteres tømmer i alt for stor grad. Mesteparten av eik transporteres fra Øst-Europa og til tørkelager i Tyskland. Deretter transporteres dette til f eks. Norge.

Vår produksjon baserer seg på kortreiste råvarer, hvor vi ønsker at mesteparten av treverket kommer fra nærområdet og transporteres direkte til høvleriet hvor produksjonen finner sted, altså tørking, utforming og overflatebehandling.

Ved å produsere mest mulig på et sted reduserer vi store mengder CO2 utslipp fra transportkilder som tungtransport. Med dette oppnår vi svært lave fraktkostnader og et mye lavere CO2 utslipp.